يك تشرف و شيعه شدن 4000 سني

سيدبحرالعلوم يمني، از علماي بزرگ زيريه در يمن بوده كه وجود حضرت ولي عصر عليه الصلوه و السلام را انكار مي كرده است. ... تا اين كه آن جناب نامه اي براي حضرت آيت ا... سيدابوالحسن اصفهاني رضوان ا... تعالي عليه مي نويسد و براي اثبات وجود امام زمان (ع) دليل قاطعي درخواست
مي كند. آيت ا... اصفهاني، در جواب مي نويسد: جواب شما را بايد به طور حضوري بدهم. شما طي سفر به نجف اشرف مشرف شويد تا جواب را دريافت كنيد. .... و اينك بشنويد ماجراي شيعه شدن سيد يمني را از زبان فرزند او: ... وقتي به مقام مهدي (ع) در وسط وادي السلام نجف وارد شديم، ديديم كه آيت ا... سيد ابوالحسن اصفهاني به سوي چاهي كه در آن جا بود، رفت و به دست خود از آن آب كشيد و تجديد وضو كرد و اين در حالي بود كه ما به عمل او مي خنديديم 1. آن گاه وارد مسجد مقام شد و چهار ركعت نماز خواند و كلماتي گفت ... به ناگاه ديديم كه تمام فضاي مقام غرق نور و روشنايي گشت. در آن هنگام، آيت ا... اصفهاني پدرم را داخل مسجد طلبيد. پدرم به آن مقام وارد شد، اما طولي نكشيد كه صداي گريه اش بلند شد و آن گاه، فريادي بلند زد و از هوش رفت. وقتي داخل شدم ديدم كه آيت ا... اصفهاني بالاي سر پدرم نشسته است و شانه هاي او را مالش مي دهد تا به هوش آيد... وقتي از آن جا برگشتيم، پدرم گفت: حضرت ولي عصر حجت بن الحسن العسگري (عج) را به طور حضوري زيارت كردم و با ديدنش مستبصر و شيعه اثني عشري شدم سيد بحرالعلوم يمني، پس از بازگشت به يمن 4000 نفر از مريدان سني خويش را به مذهب تشيع مشرف گرداند.

ميرزاي شيرازي و فتواي تحريم تنباكو

... آيت ا... سيد محمد فشاركي خطاب به ميرزاي شيرازي گفت: سيد! چرا عليه استعمار انگليس براي خدا قيام نمي كني؟! چرا بر تحريم تنباكو فتوا نمي دهي؟ ! مگر خون تو از خون سيدالشهدا رنگين تر است؟! جناب ميرزا، نظري به شاگر خويش انداخت و فرمود: واقعش را بخواهي مدت ها در فكر چنين فتوايي بودم و ابعاد مختلف آن را بررسي مي كردم تا اينكه ديروز به نتيجه نهايي رسيدم. امروز به سرداب غيبت رفتم تا از مولايم امام زمان ارواحنا فداء اجازه صدور بگيرم . آقا نيز اجازه فرمودند و دقايقي قبل از آمدن شما متن فتوا را نوشتم آن گاه ميرزاي بزرگ متن فتوا را به سيد محمد فشاركي نشان داد: اليوم استعمال توتون و تنباكوي باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان سلام ا... عليه است. ... متن فتواي ميرزا به ايران ارسال شد و در مدت كوتاهي در سرتاسر ايران پخش گرديد. اكثريت مردم ايران در اطاعت از مرجع تقليدشان، توتون ها را دور ريختند و قليان ها و وسايل استعمال تنباكو را شكستند و از بين بردند. تا جايي كه در كاخ ناصرالدين شاه نيز قليان ها راشكستند. بدين ترتيب، توطئه استعمار انگليس در هم شكست و اهداف شيطاني شان به ثمر ننشست، پس از شكست انگليس، علما و مردم متدين به خدمت ميرزاي شيرازي شتافتند و اين پيروزي بزرگ را به او تبريك گفتند. ميرزاي بزرگ با شنيدن اين تبريكات گريه ميكرد. وقتي علت گريه آن جناب را پرسيدند، پاسخ داد، از اين پس دشمنان اسلام به فكر مبارزه با روحانيت مي افتند، چرا كه كانون خطر و مبارزه را شناخته اند 2.

1. ر.ك: قاضي زاهدي، شيفتگان حضرت مهدي (عج)، ج1، ص124.

2. ر.ك: قاضي زاهدي، شيفتگان حضرت مهدي (عج)، ج2، ص 355.