مرحوم آيت الله سيد محمد باقر مجتهد سيستاني پدر آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني دامه بركاته در مشهد مقدس براي آنكه به منزل امام زمان (عج) شرفياب شود ختم زيارت عاشورا 40 جمعه هر هفته در مسجدي از مساجد قم آغاز مي كند ايشان فرمودند :دريكي از جمعه هاي آخرناگهان شعاع نوري را مشاهده كردم كه از خانه نزديك آن مسجدي كه من در آن مشغول به زيارت عاشورا بودم مي تابيد رفتم در زدم وقتي در را باز كردند مشاهده كردم حضرت ولي عصر (عج) دريكي از اتاقهاي آن خانه تشريف دارند ودر آن اتاق جنازه اي مشاهده كردم كه پارچه اي سفيد بروي آن كشيده بودند وقتي من وارد شدم واشك ريزان سلام كردم حضرت به من فرمود چرا اين گونه دنبال من مي گردي ورنجها را متحمل مي شوي ؟ مثل اين باشيد (اشاره به آن جنازه كردند ) تا من دنبال شما بيايم بعد فرمودند : اين بانوئي است كهدر دوران بي حجابي (دوران رضا خان پهلوي )هفت سال از خانه بيرون نيامد تا مبادا نامحرم آنرا ببيند